Menu Content/Inhalt
Trang chủ

Đang trực tuyến

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Mạn Hứng - Kỳ IV
02/12/2006
Phác tán thuần ly thánh đạo nhân (1)
Ngô nho (2) sự nghiệp yểu (3) vô văn
Phùng thời bất tác Thương Nham vũ
(4)
Thối lão tư canh Cốc Khẩu vân (5)
Mỗi thán bách niên đồng quá khách
Hà tằng nhất phạn nhẫn vong quân
Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn
Pha lão tằng vân ngã diệc vân.


Dịch Nghĩa:

Những gì gọi là thuần phác đều tan rã, đạo Thánh bị chìm - Sự nghiệp của nhà nho ta lu mờ chẳng có tiếng tăm gì - Gặp thời chẳng tạo được mưa ở Thương Nham - Lúc già trở về cày mây ở Cốc Khẩu - Thường than trăm năm của cõi đời y như khách qua đường - Chưa từng lúc nào ăn một bữa cơm mà không nhớ đến vua - Con người sinh ra biết chữ nghĩa gặp nhiều nạn phải lo lắng - Ông già Tô (Tô Đông Pha) hằng nói thế, ta cũng nói thế.
Đọc tiếp...
 
Mạn Hứng - Kỳ III
02/12/2006
Ô thố thông thông vãn bất lưu
Hồi đầu vạn sự tổng nghi hưu
Không hoa ảo nhãn miên tiêu lộc (1)
Tục cảnh kinh tâm suyễn nguyệt ngưu (2)
Nụy ốc thê thân kham độ lão
Thương sinh tại niệm độc tiên ưu
Bành thương Tang Cốc
(3) đô hưu luận
Cố vãng kim lai lạc nhất khâu.


Dịch Nghĩa:

Ngày và đêm qua vùn vụt không ngừng lại - Quay nhìn mọi việc thấy đều nên ngưng là vừa - Hoa mắt tưởng chiêm bao thấy lá chuối giấu con hưu - Nhìn cảnh tục lòng sợ như trâu sợ trăng thở phì phào - Mái nhà nhỏ nương mình có thể qua tuổi già - Vì dân đen luôn luôn để dạ lo trước cho họ - Sống lâu hay chết yểu (như Tang và Cốc) khỏi bàn luận làm gì - Xưa nay xem như loài chồn ở cùng một gò cả.
Đọc tiếp...
 
Mạn Hứng - Kỳ II
02/12/2006
Cửu vạn đoàn (1) phong ký tích tằng
Đương niên thác tỷ bắc minh bằng
Hư danh tự thán thành cơ đẩu
(2)
Hậu học thùy tương tác chuẩn thằng
Nhất phiến đan tâm chân hống hỏa
Thập niên thanh chức ngọc hồ băng
Ưu du thả phục ngôn dư hiếu
Phủ ngưỡng tùy nhân tạ bất năng.


Dịch Nghĩa:

Nhớ xưa từng có ý muốn cưỡi gió lên chín vạn dặm cao - Bây giờ toan tự sánh mình với chim bằng ở biển bắc - (Tự thẹn) hư danh (vô dụng) chẳng khác nào sao cơ sao đẩu - Kẻ học sau ai lại đem mình ra làm mức làm chuẩn - Một tấm lòng son sắt như lò lửa luyện kim đan - Mười năm phục vụ liêm khiết trong như bầu ngọc - lại bảo rằng ta ưa thanh nhàn - Còn như cúi mình theo người thì ta không có khả năng.
Đọc tiếp...
 
Mạn Hứng - Kỳ I
02/12/2006
Thế lộ sa đà tuyết thượng điên
Nhất sinh lạc thác (1) cánh kham liên
Nhi tôn chủng phúc lưu tâm địa
Ngư điểu vong tình lạc tính thiên
Tảo tuyết chử trà hiên trúc hạ
Phần hương đối án ổ mai biên
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng
Nguyệt mãn bình than tửu mãn thuyền.


Dịch Nghĩa:

Đường đời thất thế vất vả như lội trong tuyết - Một kiếp sống lạc lõng thật đáng thương - Cho con cháu gieo giống phúc vào lòng - Như chim cá chẳng suy nghĩ gì, vui vẻ với tính trời cho - Quét tuyết pha trà dưới mái hiên trúc - Đốt hương trầm ngồi trước án cạnh cây mai ngoài sân - Hình ảnh núi quê ghi vào mộng nhẹ - Trăng giải khắp bãi sông bằng phẳng, rượu đầy thuyền.
Đọc tiếp...
 
Long Đại Nham
02/12/2006
Khứ niên hổ tuyệt (1) ngã tằng khuy
Long Đại
(2) kim quan thạch quật (3) kỳ
Ngao
(4) phụ xuất sơn, sơn hữu động
Kình
(4) du tắc hải, hải vi trì
Hồ
(5) trung nhật nguyệt thiên nan lão
Thế thượng anh hùng thử nhất thì
Lê Phạm
(6) phong lưu ta tiệm viễn
Thanh đài bán thực bích gian thi.


Dịch Nghĩa:

Năm trước ta đã từng xem hang cọp - Nay lại đến xem động Long Đại, một động núi lạ - Con ngao đội núi lên thành động - Cá kình bơi lấp biển thành ao - Trong bầu nhật nguyệt trời khó già. - Anh hùng trên đời thì chỉ là một thuở - Nếp sống phong lưu của hai họ Lê và Phạm than ôi cũng xa dần - Thơ trên vách đá cũng đã bị rêu xanh gấm nhậm rồi.
Đọc tiếp...
 
Loạn Hậu Cảm Tác
02/12/2006
Thần Châu (1) nhất tự khởi can qua
Vạn tánh ngao ngao khả nại hà
Từ Mỹ
(2) cô trung Đường nhật nguyệt
Bá Nhân
(3) song lệ Tấn sơn hà
Niên lai biến cố xâm nhân lão
Thu việt tha hương cảm khách đa
Tạp tải hư danh an dụng xứ
Hồi đầu vạn sự phó Nam Kha
(4)

Dịch Nghĩa:

Từ khi xẩy ra chiến tranh trên đất tổ (thần châu) - Muôn dân rên xiết, chẳng biết làm sao được - Tử Mỹ giữ lòng trung một mình với nhà Đường qua ngày tháng - Bá Nhân buồn cho sơn hà nhà Tấn - Mấy năm lại đây biến cố khiến cho người chóng già hơn - Trải qua mùa thu nơi đất khách khá nhiều cảm xúc - Ba chục năm hư danh có dùng được gì? - Quay đầu lại, vạn sự phó cho giấc mộng Nam Kha
Đọc tiếp...
 
Loạn Hậu Đáo Côn Sơn* Cảm Tác
02/12/2006
Nhất biệt gia sơn kháp (1) thập niên
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên
Hương lý tài qua như mộng đáo
Can qua vị tức hạnh thân tuyền
Hà thời kết ốc vân phong hạ
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên.


Dịch Nghĩa:

Từ khi rời núi quê đến nay đã vừa vặn mười năm - Trở về thấy tùng cúc phân nửa đã hoang hóa - Có hẹn với núi rừng sao đành phụ? - Cúi đầu xuống bụi đất mà tự thương mình - Làng xóm mới đi qua như thấy trong chiêm bao - Chưa xong giặc giã, sung sướng chiếc thân còn vẹn - Bao giờ thì ta làm được nhà ở chốn mây núi này? - Lấy nước suối pha trà và gối đầu lên đá ngủ?
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 61 - 72 / 91