Menu Content/Inhalt
Trang chủ

Đang trực tuyến

Chúng ta có 1 khách trực tuyến

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Oan Thán*
06/02/2007
Phù tục thăng trầm ngũ thập niên
Cố sơn tuyền thạch phụ tình duyên
Hư danh thực họa thù kham tiếu
Chúng báng cô trung tuyệt khả liên
Số hữu nan đào tri thị mệnh
Văn (1) như vị táng dã quan thiên
Ngục trung độc bối
(2) không tao nhục
Kim khuyết hà do đạt thốn tiên.


Dịch Nghĩa:

Nổi chìm trong cảnh phù tục đã năm mươi năm - Đành phụ với khe đá núi cũ - Danh hư mà họa thực, thật đáng buồn cười - Chúng nhạo kẻ trung thành đơn độc thật đáng thương hại - Khó chạy khỏi số trời, biết là có mạng - Nền văn cũng chưa mai một nhờ trời - Trong ngục xem lưng tờ giấy, thật là nhục nhã - Làm sao đạt được tờ giấy (khiếu oan) đến cửa khuyết vàng (cung vua)?
Đọc tiếp...
 
Ngẫu Thành - Kỳ II
06/02/2007
Hỷ đắc thân nhàn quan hựu lãnh
Bế môn tận nhật thiểu tương qua
Mãn đường vân khí triêu phần bách
Nhiễu chẩm tùng thanh dạ thược trà
Tu kỷ đản tri vi thiện lạc
Trí thân vị tất độc thư đa
Bình sinh vu khoát chân ngô bệnh
Vô thuật năng y lão cánh gia.

Dịch Nghĩa:

Mừng được nhàn thân, chức quan rảnh rỗi - Trọn ngày đóng cửa, ít qua lại với ai - Hơi bốc đầy nhà vì xông gỗ bách buổi sáng - Tiếng reo của cây tùng làm rộn gối ngủ, đêm pha trà uống - Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui - Lập thân chưa hẳn cần đọc nhiều sách - Bình sinh vu khoát quả là bệnh của ta - Vô phương chữa được mà lại thêm nặng theo tuổi già.
Đọc tiếp...
 
Ngẫu Thành - Kỳ I
06/02/2007
Thế thượng hoàng lương (1) nhất mộng dư
Giác lai vạn sự tổng thành hư
Như kim chỉ ái sơn trung trú
Két ốc hoa biên độc cựu (2) thư.

Dịch Nghĩa:

Đời là kết quả của một giấc mộng kê vàng - Tỉnh ra mới biết vạn sự đều hóa thành không cả - Như nay ta chỉ thích ở chốn núi non - Làm nhà bên hoa mà đọc sách xưa.
Đọc tiếp...
 
Ngôn Chí
02/12/2006
Cỏ xanh cửa dưỡng để lòng nhân,
Trúc rợp hiên mai quét tục trần.
Nghiệp cũ thi thư hằng một chức,
Duyên xưa hương hỏa, tượng ba thân.
Nhan Uyên nước chứa bầu còn nguyệt,
Đổ Phu thơ nên bút có thần.
Nợ quân thân chưa báo được,
Hài hoa còn bện dặm thanh vân.
 
Ngô Châu*
02/12/2006
Lộ nhập Thanh Ngô cảnh cánh gia
Ngạn biên dương liễu thốc (1) nhân gia
Cửu Nghi (2) tích thúy phong như ngọc
Nhị Quảng phân lưu thủy nhược xoa
Lâm Quán (3) không văn phi bạch hạc
Tiên nhân (4) bất kiến tụ thanh xà
Hỏa sơn băng tỉnh chân kỳ sự
Cựu tục tương truyền khủng diệc soa (5)

Dịch Nghĩa:

Đường đến Thanh Ngô (Ngô Châu) cảnh lại càng đẹp - Dương liễu bên bờ rợp bóng nhà dân - Núi Cửu Nghi màu biếc nom như ngọc - Miền Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) dòng nước chia như rẽ đôi - Đền Ngọc (Bạch hạc quán) thấy nói có hạc trắng bay - Trong (bụi) cây tiên nhân chẳng thấy có rắn xanh tụ tập - Núi lửa và giếng băng quả là chuyện lạ - Tục xưa truyền lại e có sai chăng?
Đọc tiếp...
 
Mộng Sơn Trung
02/12/2006
Thanh Hư (1) động lý trúc thiên can
Phi bộc phi phi lạc kính hàn
Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy
Mộng kỳ hoàng hạc (2) thượng tiên đàn.

Dịch Nghĩa:

Trong động Thanh Hư có hàng nghìn cây trúc - Thác nước bay xuống như lớp kính lạnh - Đêm qua trăng sáng trời như nước - Chiêm bao thấy cưỡi hạc vàng lên cõi tiên.
Đọc tiếp...
 
Mộ Xuân Tức Sự
02/12/2006
Nhàn trung tận nhật bế thư trai
Môn ngoại toàn vô tục khách lai
Đỗ Vũ (1) thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai.

Dịch Nghĩa:

Nhàn rỗi suốt ngày đóng cửa phòng sách - Ngoài cửa vắng khách tục đến - Trong tiếng đỗ vũ kêu ý chừng xuân đã muộn - Cả một sân hoa soan nở dưới mưa phùn.
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 49 - 60 / 91