Menu Content/Inhalt
Trang chủ

Đang trực tuyến

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tức Hứng
20/07/2007
Lãm Thúy đình (1) đông trúc mãn lâm
Sài môn trú tảo tịnh âm âm
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí
Đình biên mộc lạc thức thu thâm
Ngọ song thụy tỉnh hồn vô mị
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm.
(2)
Đọc tiếp...
 
Tống Tăng Đạo Khiêm Quy Sơn
20/07/2007
Ký tằng giảng học thập dư niên
Kim hựu tương phùng nhất dạ miên
Thả hỷ mộng trung phao tục sự
Cánh tầm thạch thượng thoại tiền duyên
Minh triêu Linh Phố (1) hoàn phi tích (2)
Hà nhật Côn Sơn (3) cộng thính tuyền
Lão khứ cuồng ngôn hưu quái ngã
Lâm kỳ ngã điệc thượng thừa thiền.
Đọc tiếp...
 
Tặng Khổng, Nhan, Mạnh* Tam Thị Tử Tôn Giáo Thụ Thái Bình
20/07/2007
Nhân sinh thập lự cửu thường quai
Thạnh thế thùy tri hữu khí tài
Pha lão (1) tích tằng Đam Nhĩ khứ
Trường Canh
(2) diệc hướng Dạ Lang lai
Văn Chương tự cổ đa vi lụy
Thi tửu tùng kim thả cố hoài
Hội đãi kim kê
(3) khai xá nhật
Ngũ vân
(4) thâm xứ đổ Bồng Lai (5)
Đọc tiếp...
 
Tặng Hữu Nhân
20/07/2007
Bần bệnh dư lân nhữ
Sơ cuồng nhữ tự dư
Đồng vi thiên lý khách
Câu độc sổ hàng thư
Hồ lạc (1) tri hà dụng
Thê trì lượng hữu dư
Tha niên Nhị khê (2) ước
Đoản lạp hà xuân sừ.
Đọc tiếp...
 
Tầm Châu
20/07/2007
Tầm Châu (1) thành hạ cổ bề thanh
Khách lộ hoàn yêm sổ nguyệt trình
Khê động hữu manh sơn bát vạn (2)
Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh
Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khởi
Giang thủy du du lữ mộng thanh
Lão ngã thế đồ gian (3) hiểm thục
Trung tiêu bất mị độc thương tình.
Đọc tiếp...
 
Tùng
20/07/2007
Đống lương tài có mấy bằng mày,
Nhà cả đòi phen chống khỏe thay.
Cội rễ bền, dời chẳng động,
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày.
Đọc tiếp...
 
Quy Côn Sơn* Châu Trung Tác
06/02/2007
Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình
Quy tứ dao dao nhật tự tinh
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý
Không tương huyết lệ tẩy tiên doanh (1)
Binh dư cân phủ (2) ta nan cấm
Khách lý giang sơn chỉ thử tình
Uất uất thốn hoài vô nại xứ
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh.


Dịch Nghĩa:

Mười năm phiêu dạt như cỏ bồng cánh bèo - Ý muốn trở về ngày nào cũng nao nao (như cờ dựng trong trí) - Bao lần gửi hồn trong mộng về làng cũ - Mang bằng tưởng tượng huyết lệ về tẩy mộ tổ tiên - Than ôi, sau loạn lạc làm sao cấm cản được vụ búa rìu? - Trong cảnh khách này chỉ có mối tình ấy với giang sơn - Tấc lòng u uất thật khó xử - Song cửa thuyền lay gối mãi đến sáng trời.
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 37 - 48 / 91