Menu Content/Inhalt
Trang chủ

Đang trực tuyến

Chúng ta có 1 khách trực tuyến

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thu Dạ Dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thủy Đồng Phú
18/08/2007
Hồng diệp đôi đình trúc ủng môn
Mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn
Cửu tiêu thanh lộ tam canh thấp
Tứ bích hàn tương (1) triệt dạ huyên
Thiên lại
(2) ngữ thu kinh thảo mộc
Ngọc Thằng
(3) đê Hán (4) chuyển càn khôn
Cao trai độc tọa hồn vô mị
Hảo bà tân thi hướng chí luân
(5)

Dịch Nghĩa:

Lá đổ chồng chất đầy sân, khóm trúc dồn ở cửa - Đầy thềm trăng sáng lúc đã hoàng hôn - Sương từ trời cao thấm ướt ba canh - Tiếng ve lạnh kêu quanh bốn vách suốt đêm - Tiếng sáo trời báo tin mùa thu đến, khiến cây cỏ kinh động - Sao Ngọc Thằng chuyển thấp xuống ở Ngân Hà, trời đất chuyển vần - Ngồi một mình trong phòng cao chẳng ngủ được - Hãy làm bài thơ mới nói chí hướng của mình.
Đọc tiếp...
 
Thiều Châu* Văn Hiến Miếu
18/08/2007
Phản trạng đương niên biện Yết nhi (1)
Chí minh tiên kiến nhược thi quy
Tế thời nho thuật sinh bình hữu
Gián chúa trung ngôn tử hậu tri
Vạn cổ bất ma Kim giám lục (2)
Thiên niên do hưởng Khúc giang từ
Cao phong truy tướng hồn như tạc
Thủ phất thanh đài nhận thạch bi (3)

Dịch Nghĩa:

Kết tội phản trắc của bọn Yết nhi (chỉ An Lộc Sơn) năm xưa - Sáng suốt thấy trước như bói quẻ (cỏ thi, mai rùa) - Thuật của nhà nho giúp đời thường vốn có - Lời trung can gián chúa sau khi chết rồi mới nhận ra - Muôn thuở chẳng mòn tấm gương vàng được ghi lại - Nghìn năm hướng lên từ đường (miếu tổ) ở sông Khúc Giang - Phong độ cao quý nhớ lại hoàn toàn như mới hôm qua - Dùng tay phủi lớp bụi rêu để nhận ra bia đá.
Đọc tiếp...
 
Thứ Vận Trần Thượng Thư Đề Nguyễn Bố Chánh Thảo Đường
18/08/2007
Nhất tâm báo quốc thượng hoàn hoàn
Tiểu cấu (1) mao đình thả tự khoan
Vi tỉnh
(2) thối quy hoa ảnh chuyển
Kim môn
(3) mộng giác lậu thanh tàn
Cầm thư nhã thú chân kham thượng
Tùng cúc hoan minh diệc vị hàn
Hậu lạc
(4) tưởng tri chung hữu ý
Hảo tương sự nghiệp bách niên khan.


Dịch Nghĩa:

Một lòng báo quốc vẫn còn đeo đẳng hăng hái - Dựng mái tranh để tự giải khuây - Từ chỗ vi tỉnh về thì bóng hoa đã chuyển - Tỉnh mộng kim môn ra thì đồng hồ lâu cũng đã cạn - Cái thú cầm thư trang nhã thật đáng chuộng - Lời hẹn vui với hoa lá cũng chưa nguôi - Vui sau (lo trước) tưởng cuối cùng cũng có ý - Đáng mang sự nghiệp trọn đời ra nêu gương về sau.
Đọc tiếp...
 
Thứ Vận Hoàng Môn Thị Lang Nguyễn Cúc Pha* Hạ Tân Cư Thành
18/08/2007
Cung dư tịch địa bán trăn kinh
Hỷ đắc tân thi đương tọa minh (1)
Ung thuật lũ khuynh mưu phụ tửu
Nang thư duy hữu thảo huyền kinh
(2)
Bồng môn đảo lý nghinh giai khách
Hoa ổ di sàng cận khúc linh
Tiếu ngã lão lai cuồng cánh thậm
Bàng nhân hưu quái
(3) Thứ công (4) tinh.

Dịch Nghĩa:

Chỗ đất vắng hơn một công, phân nửa rậm rạp gai - Mừng được bài thơ mới nên chép vào chỗ ngồi (để nhớ) - Hũ gạo thường dốc nghiêng, nghĩ chuyện nấu rượu với vợ - Túi sách chỉ có chép Thái Huyền kinh thôi - Mang ngược dép vội ra cửa bồng đón khách quý - Dời giường gần chỗ gốc giàn hoa - Tự cười ta về già càng điên lắm - (Nhưng) người láng giềng chớ lạ rằng Thứ Công vẫn tỉnh đây.
Đọc tiếp...
 
Thứ Cúc Pha Tặng Thi
18/08/2007
Thái bình Thiên tử chính sùng văn
Hỷ kiến hoàng kim lịch ngõa phân
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá
Ỷ lan chung tự thổ thanh phân
Tiễn quân dĩ tác nghi đình phụng (1)
Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân (2)
Lưỡng nhãn hôn hoa đầu cánh bạch
Quyên ai hà dĩ đáp quân ân.


Dịch Nghĩa:

Thời thái bình vua chuộng văn chương là chính - Mừng thấy vàng được phân biệt với sỏi gạch - Ngọc tốt khỏi phiền đòi giá đắt - Lan quý cuối cùng cũng tỏa hương thơm - Mừng thấy người đã làm chim phượng ở triều đình - Thẹn cho bản thân tôi còn giống áng mây bay khỏi cửa động - Hai mắt đã hoa, đầu tóc đã bạc - Lấy gì mà đền đáp mảy may ơn vua?
Đọc tiếp...
 
Thần Phù* Hải Khẩu
18/08/2007
Cố quốc quy tâm lạc nhạn biên
Thu phong nhất diệp hải môn thuyền
Kình (1) phun lãng hống lôi nam bắc
Sóc
(2) ủng sơn liên ngọc hậu tiền
Thiên địa đa tình khôi cự tẩm
Huân danh thử hội tưởng đương niên
Nhật tà ỷ trạo thương mang lập
Nhiễm nhiễm hàn giang khỉ mộ yên.


Dịch nghĩa:

Theo cánh nhạn hướng lòng về quê cũ - Chiếc thuyền lan ở cửa biển như chiếc lá trong gió thu - Sóng tung như cá kình, sấm dậy ở phía nam cũng như phía bắc - Núi liên tiếp như giáo ngọc dựng trước lẫn sau - Trời đất đã cố tình mở ra vịnh lớn - Công danh gặp hội nhớ lại năm nào - Chiều tà dựa vào cột chèo nhìn cảnh bát ngát - Dòng sông lạnh mênh mông trong khói mù.
Đọc tiếp...
 
Thù Hữu Nhân Kiến Ký
18/08/2007
Kiểu kiểu long tương vạn hộc chu
An hành mỗi cụ phúc trung lưu
Sự kham thê lệ phi ngôn thuyết
Vận lạc phong ba khởi trí mưu
Thân ngoại phù danh Yên Các (1) quýnh
Mộng trung hoa điểu cố sơn u
Ân cần kham tạ hương trung hữu
Liêu bả tân thi tả ngã sầu.


Dịch Nghĩa:

Con thuyền muôn hộc lướt mạnh mẽ như rồng - Dù đi yên ổn nhưng vẫn sợ bị lật giữa dòng - Việc đáng ứa lệ nhưng không nói được - Vận rơi vào cảnh phong ba, mưu trí thế nào được - Phù danh ở ngoài bản thân mình, xa rời Yên Các - Hoa và chim ở trong giấc mơ, cảnh non quê lặng lẽ - Ân cần xin tạ lòng các bạn trong làng - Tạm mang mấy vần thơ mới để giải bày mối sầu của ta.
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 25 - 36 / 91