Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Thứ Cúc Pha Tặng Thi

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thứ Cúc Pha Tặng Thi In
18/08/2007
Thái bình Thiên tử chính sùng văn
Hỷ kiến hoàng kim lịch ngõa phân
Mỹ ngọc bất lao cầu thiện giá
Ỷ lan chung tự thổ thanh phân
Tiễn quân dĩ tác nghi đình phụng (1)
Quý ngã ưng đồng xuất tụ vân (2)
Lưỡng nhãn hôn hoa đầu cánh bạch
Quyên ai hà dĩ đáp quân ân.


Dịch Nghĩa:

Thời thái bình vua chuộng văn chương là chính - Mừng thấy vàng được phân biệt với sỏi gạch - Ngọc tốt khỏi phiền đòi giá đắt - Lan quý cuối cùng cũng tỏa hương thơm - Mừng thấy người đã làm chim phượng ở triều đình - Thẹn cho bản thân tôi còn giống áng mây bay khỏi cửa động - Hai mắt đã hoa, đầu tóc đã bạc - Lấy gì mà đền đáp mảy may ơn vua? Dịch Thơ:

Họa Thơ Của Cúc Pha Tặng

Thái bình văn được vua ưa chuộng
Mừng thấy vàng không lẫn sỏi sành
Ngọc tốt đầu cần nêu giá đắt
Lan thơm rồi sẽ tỏa hương hinh
Điện đình khen phượng, người lui tới
Cửa động làm mây ta quẩn quanh
Mắt kém dần, thêm đầu nhuốm bạc
Ơn vua chưa đáp, dạ đâu đành?


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

(1) Nghi đình phụng (phụng chầu sân vua): theo câu phụng hoàng lai nghi - chim phụng hoàng đến chầu. Ý nói lúc chế độ thịnh có người tài giỏi ra giúp vua.

(2) Xuất tụ vân: lấy ý trong câu Vân vô tâm nhi xuất tụ, bài Quy khứ lai từ của Đào Tiềm (đời Đông Tấn, Trung Quốc), nghĩa là mây kia vô tình bay ra từ hang núi một cách nhàn nhã.
 
< Trước   Tiếp >