Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Thù Hữu Nhân Kiến Ký

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thù Hữu Nhân Kiến Ký In
18/08/2007
Kiểu kiểu long tương vạn hộc chu
An hành mỗi cụ phúc trung lưu
Sự kham thê lệ phi ngôn thuyết
Vận lạc phong ba khởi trí mưu
Thân ngoại phù danh Yên Các (1) quýnh
Mộng trung hoa điểu cố sơn u
Ân cần kham tạ hương trung hữu
Liêu bả tân thi tả ngã sầu.


Dịch Nghĩa:

Con thuyền muôn hộc lướt mạnh mẽ như rồng - Dù đi yên ổn nhưng vẫn sợ bị lật giữa dòng - Việc đáng ứa lệ nhưng không nói được - Vận rơi vào cảnh phong ba, mưu trí thế nào được - Phù danh ở ngoài bản thân mình, xa rời Yên Các - Hoa và chim ở trong giấc mơ, cảnh non quê lặng lẽ - Ân cần xin tạ lòng các bạn trong làng - Tạm mang mấy vần thơ mới để giải bày mối sầu của ta. Dịch Thơ:

Đáp Thư Bạn

Tựa dáng rồng, thuyền lớn phóng mau
Vẫn lo lật đắm giữa dòng sâu
Việc đành ứa lệ, hết trí mưu
Yên Các mờ tên, danh huyễn hoặc
Hoa chim tràn mộng, núi âm u
Ân cần xin tạ lòng hương hữu
Tạm có vần thơ giải mối sầu.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

(1) Yên Các (lầu khói): nơi vua Đường Thái Tông (Trung Quốc) cho trèo hình của các bậc danh tướng, cũng như Hán Minh Đế (Trung Quốc) cho vẽ hình của các công thần treo ở Vân Đài (đài mây), một hình thức biểu dương công trạng.
 
< Trước   Tiếp >