Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thôn Xá Thu Châm In
18/08/2007
Mãn giang hà xứ hướng đông đinh,
Dạ nguyệt thiên kinh cửu khách tình.
Nhất chủng Tiêu quan (1) chinh phụ oán,
Tổng tương li hận nhập thu thanh.


Dịch nghĩa:

Từ đâu vẳng đến khắp sông tiếng nện thình thình ? - Trong đêm qua làm kinh động lòng khách trú lâu ngày ở đây - (Như) một nỗi ta thán của người chinh phụ có chồng đang ở chốn Tiêu quan - Cả một niềm ly hận như thấm vào tiếng thu. Dịch thơ:

Tiếng Chày Thu Nện Vải Trên Sông

Tiếng chày đâu dội khắp trên sông
Xa xứ đêm trăng khách chạnh lòng
Hay ải Tiêu quan chinh phụ khóc
Tiếng thu lời ly hận hòa chung?


Chú thích:

(1) Tiêu quan: tên một cửa ải xa xôi hiểm trở tại Quan Trung phía bắc Trung Quốc. Các đời Đường, Tống xây đồn lũy ở đây để chống rợ Thổ Phồn. Cũng trong văn cảnh này, Chinh Phụ Ngâm Khúc, thơ Hán văn thể cổ Nhạc phủ của Đặng Trần Côn (đời Lê, đầu thế kỷ 18) có hai câu sau đây:

Liên tưởng lương nhân kinh lược xứ
Tiêu quan giốc, hãn hải ngung

(Tưởng chàng giong ruổi mấy niên
Chẳng nơi hãn hải cũng miền Tiêu quan).
 
< Trước   Tiếp >