Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Thượng Nguyên* Hộ Giá Châu Trung Tác

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thượng Nguyên* Hộ Giá Châu Trung Tác In
18/08/2007
Duyên giang thiên lý chúc quang hồng
Thái nghịch
(1) thừa phong khóa lãng bồng
Thập trượng lâu đài tiêu thẫn khí
Tam canh cổ giác tráng quân dung
Thương ba nguyệt tẩm ngọc thiên khoảnh
Tiên trượng vân xu thiên cửu trùng
(2)
Ngũ dạ bồng song thanh mộng giác
Do nghi Trường Lạc
(3) cách hoa chung.

Dịch Nghĩa:

Nghìn dặm ven sông ánh đuốc sáng tỏ - Chiếc thuyền vẽ hình chim nghịch thuận gió lướt sóng đi - Lâu đài mười trượng đã tiêu hết khí bẩn - Tiếng trống và tù-và suốt ba canh làm cho dáng vẻ quân đội mạnh mẽ hơn lên - Sóng nước xanh ngâm ánh trăng như ngọc nghìn mảnh - Gậy tiên lướt như trên mây bay cao trên chín tầng trời - Nằm đêm bên song cửa thuyền tỉnh cơn mộng nhẹ - Còn ngỡ là nghe tiếng chuông vang cách hoa ở cung điện Trường Lạc.
Dịch Thơ:

Cảm Đề Trong Thuyền Hộ Giá Tiết Thượng Nguyên

Đuốc hồng sáng ven sông nghìn dặm
Thuyền rồng theo gió thuận vượt lên
Lâu đài mười trượng khí tan
Trống còi đêm giục chí quân thêm cường
Trăng rọi nước, nghìn vuông ngọc bích
Gậy tiên hằng xê dịch tầng mây
Khoang thuyền tỉnh giấc canh chầy
Nghe như Trường Lạc đó đây chuông rền.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

* Thượng nguyên: tiết khởi đầu trong năm vào rằm tháng giêng âm lịch.
(1) Thái nghịch: tên đặt cho một chiếc thuyền có vẽ hình chim nghịch rực rỡ.
(2) Cửu trùng (chín lớp): chỉ nơi cung điện thâm nghiêm, qua chín lớp cửa mới đến được.
(3) Trường Lạc: một cung điện của nhà Hán xưa ở trong thành Trường An (thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày nay), cùng với cung Vị Ứng là nơi xưa Hán Cao Tổ tiếp quần thần chư hầu.
 
< Trước   Tiếp >