Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thính Vũ In
20/07/2007
Tịch mịch u trái lý,
Chung tiêu thính vũ thanh.
Tiêu hao kinh khách chẩm!
Điểm trích sổ tàn canh.
Cách trúc khao song mật,
Hoà chung nhập mộng thanh.
Ngâm dư hồn bất mị,
Đoạn tục đáo thiên minh. Dịch nghĩa:

Trong phòng tối tăm tịch mịch - Suốt đêm nghe tiếng mưa rơi - Khiến gối khách giao động nhẹ - Giọt nước điểm mấy canh tàn - Cành trúc bên ngoài khua vào cửa sổ đóng kín - Tiếng chuông đi vào giấc mơ nhẹ nhàng - Ngâm thơ rồi nhưng vẫn không ngủ được - Chập chờn mãi đến lúc sáng trời.

Dịch thơ:

Nghe Mưa

Phòng tối u tĩnh mịch
Đêm trường lắng mưa rơi
Nhẹ nhàng lay gối khách
Giọt nối giọt canh dài
Cửa ngoài tre sột soạt
Nhập mộng chuông khua hoài
Thơ ngâm rồi khó ngủ
Dứt nối đến trời mai.
 
< Trước   Tiếp >