Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thanh Minh In
20/07/2007
Nhất tùng luân lạc tha hương khứ
Khuất chỉ Thanh Minh (1) kỷ độ qua
Thiên lý phần doanh vì bái tảo
Thập niên thân cựu tận tiêu ma
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ
(2)
Quá bán xuân giang tê cú hoa (3)
Liêu bà nhất bôi hoàn tự cưỡng
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia.
Dịch Nghĩa:

Từ khi luân lạc đến nơi khác - Bấm đốt tay đã mấy lần trải qua tiết Thanh Minh - Xa nghìn dặm, thiếu phần thăm viếng mồ mả - Qua mười năm, người thân thuộc cứ hao mòn hết - Chợt khi trời lạnh ráo vào buổi mưa rào - Đã quá nửa mùa xuân, hoa đã tàn tạ - Buồn cầm chén rượu gượng uống - Để khỏi thêm buồn khổ hàng ngày.

Dịch Thơ:

Tiết Thanh Minh

Kể từ đất khách ta lưu lạc
Đã trải Thanh Minh mấy độ rồi
Nghìn dặm mộ phần không viếng được
Mười năm thân thích tận tàn thôi
Giữa chừng mưa giảm, trời thêm thoáng
Quá nửa xuân tàn, hoa kém tươi
Chén rượu giờ nâng, môi gắng gượng
Cố hương mong nhẹ mối quan hoài.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
(1) Thanh Minh: tiết trời vào tháng ba âm lịch, thời gian dân chúng thường đi tảo mộ. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du (1765 - 1820) có 2 câu 43-44 tả cảnh này:

Thanh minh trong tiết tháng ba
lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.


(2) Mô lăng vũ mưa không thường, tín thời tiết đặc biệt vào dịp Thanh Minh.
(3) Tê cú hoa: hoa bớt tươi thắm. Có sách chú theo bản chữ Hán là hoa đồ mi, liên quan đến rượu đồ mi Trung Quốc mà vua chúa thường mang thiết đãi quần thần vào dịp Thanh Minh.
 
< Trước   Tiếp >