Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tức Sự In
20/07/2007
Lấy biều phú quí đuổi biều nhàn,
Có kẻ thì chê, có kẻ khen.
Chốn ở trải gian lều lá,
Mùa qua chằm bức ao sen.
Hoa còn để động lam đất,
Cửa một đường cài lướt then.
Ai thấy rằng cười là thế thái,
Ghê thế biến bạc làm đen.

Giậu thưa thưa hai khóm cúc,
Giường thấp thấp một nồi hương.
Vượn chim kết bạn non nước quạnh,
Cầm sách cùng nhau ngày tháng trường.
Hài cỏ đẹp chân đi đủng đỉnh,
Áo bồ quen cật vận xênh xang.
Bốn dân nghiệp có cao cùng thấp,
Đều hết làm tôi thánh thượng hoàng.

Thư trai vắng vẻ, cảnh ngày trường,
Một quyển Hy kinh, một triện hương.
Tréo chân, nằm vườn Độc Lạc,
Dựng lều ở đất Nam Dương.
Hoa trang dùng thải, bầy chi phấn?
Thông xá bù trì mộng quyết lương,
Mã trách thế gian lòng đạm bạc,
Thế gian đạm bạc đấy lòng thường.
 
< Trước   Tiếp >