Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Tức Hứng

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tức Hứng In
20/07/2007
Lãm Thúy đình (1) đông trúc mãn lâm
Sài môn trú tảo tịnh âm âm
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí
Đình biên mộc lạc thức thu thâm
Ngọ song thụy tỉnh hồn vô mị
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm.
(2) Dịch Nghĩa:

Phía đông đỉnh Lãm Thúy trúc mọc đầy rừng - Cửa rào tre ban ngày quét sạch bong - Mưa tạnh, sắc núi xanh làm trong trẻo mắt nhìn thơ mộng - Lụt rút rồi, ánh sáng trên sông tẩy sạch lòng tục - Chim kêu ngoài cửa biết là có khách - Lá rụng bên sân báo mùa thu đã muộn - Bên cửa sổ ban trưa tỉnh dậy rồi không ngũ được nữa - Dựa ghế đốt trầm đánh đàn ngọc.

Dịch Thơ:

Tức Hứng

Rừng trúc rậm phía đông Lãm Thúy
Cửa sài quét sạch bóng buông râm
Mưa xong núi biếc đầy thơ mộng
Sau lụt sông ngời hết bợn tâm.

Ngoài cổng tiếng chim mừng báo khách
Sân đầy lá rụng biết thu sang
Bên song tỉnh giấc rồi thôi ngủ
Gối tựa trầm xông dạo khúc đàn.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

(1) Lãm Thúy đình: nhà nhỏ nơi nắm cả màu xanh của cảnh vật. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu thơ tả cảnh như sau (297 - 280):

Có cây, có đá sẵn sàng
Có hiên Lãm Thúy nét vàng chưa phai.


(2) Ngọc cầm: cây đàn nạm ngọc.
 
< Trước   Tiếp >