Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Tống Tăng Đạo Khiêm Quy Sơn

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tống Tăng Đạo Khiêm Quy Sơn In
20/07/2007
Ký tằng giảng học thập dư niên
Kim hựu tương phùng nhất dạ miên
Thả hỷ mộng trung phao tục sự
Cánh tầm thạch thượng thoại tiền duyên
Minh triêu Linh Phố (1) hoàn phi tích (2)
Hà nhật Côn Sơn (3) cộng thính tuyền
Lão khứ cuồng ngôn hưu quái ngã
Lâm kỳ ngã điệc thượng thừa thiền.
Dịch Nghĩa:

Nhớ từng dạy học hơn mười năm qua - Nay lại gặp nhau ngủ một đêm cùng nhau - Mừng được quên hết mọi sự trong giấc mộng - Lại tìm lên núi nói chuyện tiền duyên - Sáng mai gậy sẽ bay về Linh Phố - Ngày nào mới cùng nghe suối reo ở Côn Sơn được? - Già rồi hay nói chuyện ngông cuồng, xin chớ lấy làm lạ - Gặp lúc cũng có khi tôi vào cửa thiền.

Dịch Thơ:

Tiễn Thầy Tăng Đạo Khiêm Về Núi

Nhớ ngày dạy học quá mười niên
Nay được gần nhau qua một đêm
Vào mộng đẹp, nguôi trò thế sự
Lên non cao nhắc chuyện tiền duyên
Mai về Linh Phố hèo bay sớm
Hẹn viếng Côn Sơn suối hát rền
Lẩm cẩm già ngông, xin chớ lạ
Đến phiên tôi rồi cũng theo thiền.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

(1) Linh Phố: bến sông Chí Linh ở huyện Chí Linh phía tả ngạn sông Lục Đầu, chỗ nhà sư tu hành.

(2) Phi tích( hèo bay): tương truyền các đạo sư cưỡi gậy bay để di chuyển.

(3) Côn Sơn: Một ngọn núi ở xã Chí Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Bắc Việt), trên núi có động Thanh Hư, dưới có cầu Thấu Ngọc, đều là thắng cảnh (theo sách Quảng Dư Chí). Đời Trần, Trúc Lâm thiền sư dựng am ở đây, và trạng nguyên Lý Đạo Tái (tức sư Huyền Quang) sau khi từ chức trở về nhập thiền và trụ trì chùa Ân Tứ ở núi này. Triều Trần, quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyễn Trãi, thường ngâm thơ uống rượu ở núi Côn Sơn sau khi từ chức vì can gián Hồ Quý Ly chuyên quyền mà không được. Tác giả từng thừa hưởng cơ ngơi của ngoại tổ.
 
< Trước   Tiếp >