Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Tặng Khổng, Nhan, Mạnh* Tam Thị Tử Tôn Giáo Thụ Thái Bình

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tặng Khổng, Nhan, Mạnh* Tam Thị Tử Tôn Giáo Thụ Thái Bình In
20/07/2007
Nhân sinh thập lự cửu thường quai
Thạnh thế thùy tri hữu khí tài
Pha lão (1) tích tằng Đam Nhĩ khứ
Trường Canh
(2) diệc hướng Dạ Lang lai
Văn Chương tự cổ đa vi lụy
Thi tửu tùng kim thả cố hoài
Hội đãi kim kê
(3) khai xá nhật
Ngũ vân
(4) thâm xứ đổ Bồng Lai (5) Dịch Nghĩa:

Sinh ra ở đời, tính mười điều thường sai đến chín - Buổi thịnh ai biết được chuyện bỏ sót (quên) kẻ tài năng - Pha lão xưa từng đi đày tại Đam Nhĩ - Trường Canh cũng đã phải đến vùng Dạ Lang - Từ xưa văn chương vốn gây nhiều hệ lụy - Nay ta lại càng trở lại với thơ rượu - Chờ mong ngày mở hội đại xá kim kê - Tại xứ ngũ vân xa thẳm thấy cảnh bồng lai.

Dịch Thơ:

Tặng Con Cháu Ba Họ Khổng, Nhan, Mạnh Dạy Học Ở Thái Bình

Đời sao mười tính chín khôn thành
Lúc vượng nhân tài bị yểm danh
Phu lão từng đi vùng Đam Nhĩ
Dạ Lang đà đón gót Trường Canh
Văn chương vạn thuở thường gây lụy
Thơ rượu từ nay tự giải mình
Ân xá mãi chờ khi mở hội
Năm mây vời thấy cảnh bồng doanh.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
* Khổng Tử, Nhan Uyên và Mạnh Tử, ba bậc thánh hiền của đạo Nho Trung Quốc.
(1) Pha lão (già Pha): Tô Đông Pha (1037 - 1101), văn học gia - thư họa gia đời Bắc Tống, làm quan đến chức Binh bộ thượng thư, nhưng rồi từ quan, ông bầu rượu ngâm thơ. Có lần bị tội đày ba năm đến quận Đam Nhĩ, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)
(2) Trường Canh: một tên riêng của Lý Thái Bạch, thi bá đời thịnh Đường. Từng bị phát vãng đến vùng bộ lạc Dạ Lang (năm 758) nay thuộc Quỳ Châu vì tội theo Vĩnh Vương Lân (con vua Huyền Tông) làm phản.
(3) Kim kê (gà vàng): nói về sao Thiên kê, mỗi lần xuất hiện lấp lánh thì có ân xá, một hiện tượng được các đế vương xưa thể theo.
(4) Ngũ vân (năm mây): chỉ nơi vua ở và cũng ngụ ý điềm tốt lành.
(5) Bồng Lai: tên một hòn đảo ở biển Bột Hải, tương truyền có tiên ở, nên được gọi là chỗ có hạnh phúc.
 
< Trước   Tiếp >