Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Tặng Hữu Nhân

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tặng Hữu Nhân In
20/07/2007
Bần bệnh dư lân nhữ
Sơ cuồng nhữ tự dư
Đồng vi thiên lý khách
Câu độc sổ hàng thư
Hồ lạc (1) tri hà dụng
Thê trì lượng hữu dư
Tha niên Nhị khê (2) ước
Đoản lạp hà xuân sừ. Dịch Nghĩa:

Ta thương bạn nghèo và bệnh tật - Bạn ngông cuồng giống ta - Cùng là khách nơi xa nghìn dặm - Đều đọc được mấy giòng sách - Nông nổi như chúng ta quả là vô dụng - Nhởn nhơ thì hẳn là thừa sức - Ta hẹn nhau năm nào về đất Nhị Khê - Sẽ cùng đội nón chụp và vác bừa mùa xuân.

Dịch Thơ:

Tặng Bạn

Cảm bạn nghèo thêm bệnh
Giống nhau ta cuồng ngông
Đều làm khách nghìn dặm
Sách cùng đọc mấy giòng
Nông cạn đời vô dụng
Nhởn nhơ hẳn khôn cùng
Nhị Khê hẹn năm tới
Đội nón chụp bừa xuân.

Chú thích:
(1) Hồ lạc (hay bộ lạc): hồ là quả bầu, ý nói trống rỗng, không sâu sắc.
(2) Nhị Khê: làng Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Đông, Bắc Việc), nơi thân sinh Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh đến ở. Nhị Khê cũng là bút hiệu của Nguyễn Phi Khanh.
 
< Trước   Tiếp >