Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Tầm Châu

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tầm Châu In
20/07/2007
Tầm Châu (1) thành hạ cổ bề thanh
Khách lộ hoàn yêm sổ nguyệt trình
Khê động hữu manh sơn bát vạn (2)
Thú lâu xuy giốc nguyệt tam canh
Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khởi
Giang thủy du du lữ mộng thanh
Lão ngã thế đồ gian (3) hiểm thục
Trung tiêu bất mị độc thương tình.
Dịch Nghĩa:

Dưới thành Tầm Châu vang tiếng trống - Hành trình của khách phải dừng lại ở đây mấy tháng - Trong khe động có dân miền núi ở hàng vạn (tám vạn) - Trên vọng gác vang tiếng tù và - Khách lữ hành mơ màng trên nước sông mênh mông - Ta đã già, đường đời gian khó đã thấm nhuần - Giữa đêm không ngủ, một mình riêng thương xót.

Dịch Thơ:

Quận Tầm Châu

Tiếng trống Tầm Châu dội khắp thành
Dừng đây mấy tháng dọc hành trình
Động khe chen chúc dân hàng vạn
Ốc gác vang rền, trăng mấy canh
Rặng trúc gió luồn nghe ảo não
Dòng sông khách cảm thấm mông mênh
Đường đời ta đã thừa gian khó
Thao thức đêm thâu, xót một mình.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
(1) Tầm Châu: một châu quận ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nay là huyện Quế Bình. Xưa có lần lấy tên con sông Tầm Giang đặt cho quận, gọi là quận Tầm Giang.
(2) Sơn bát vạn: theo Nguyễn Trãi Toàn Tập có ngọn núi tên là Bát Vạn ở Huệ Châu, gần Tầm Châu, tác giả mượn tên núi ấy chăng? Trong nghi vấn chúng tôi tạm xem "bát vạn" là dân số.
(3) Các bản Nguyễn Trãi Toàn TậpỨc Trai Tập đều ghi sai là nan, tự dạng gần giống chữ gian.
 
< Trước   Tiếp >