Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tùng In
20/07/2007
Đống lương tài có mấy bằng mày,
Nhà cả đòi phen chống khỏe thay.
Cội rễ bền, dời chẳng động,
Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày.

Tuyết sương thấy đã đạng nhiều ngày,
Có thuốc trường sinh cành khỏe thay.
Hổ phách, phục linh nhìn mấy biết,
Dành, còn để trợ giúp dân này.
 
< Trước   Tiếp >