Menu Content/Inhalt

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Quá Hải In
06/02/2007
Bát tận nhàn sầu độc ỷ bồng
Thủy quang diểu diểu tứ hà cùng
Tùng Lâm (1) địa xích cương Nam Bắc
Long Vĩ (2) sơn hoành hạn yếu xung
Nghĩa khí tảo không thiên chướng vụ
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong
Biển châu tiện ngã triều thiên khách (3)
Trực giá kình nghê khóa hải Đông.

Dịch Nghĩa:

Gác bên mọi sầu muộn, một mình ta tựa mạn thuyền - Ánh nước mênh mông khó tả sao cho hết ý - Rừng tùng mở ra ranh giới chia Nam Bắc - Núi Long Vĩ chặn ngay chỗ hiểm yếu - Lòng nghĩa khí quét sạch mây mù - Chí anh hùng gọi gió thổi căng nửa cánh buồm - Thuyền con mừng ta làm khách đi chầu Thiên khuyết (Triều đình Trung Quốc) - Cưỡi cá kình vượt biển Đông.
Dịch Thơ:

Qua Biển

Xua hết ưu tư tựa mạn bồng
Vô biên trời nước ý mông lung
Tùng Lâm dựng đứng phân Nam Bắc
Long Vĩ nằm ngang, hạn hiểm xung
Nghĩa khí quét mây mờ bóng phủ
Hùng tâm hô gió đẩy buồm phồng
Thiên triều ta viếng, thuyền vui lướt
Như cưỡi kình ngư vượt bể Đông.

Chú thích:
(1) Tùng Lâm: theo Đại nam Nhất Thống Chí, tại châu Vĩnh Yên (Bắc Việt) có trang Tùng Kính, trước thuộc nước ta, sau nhà Mạc hiến cho Trung Quốc. Có nghi vấn Tùng Lâm có thể là ở đấy.
(2) Long Vĩ: núi Bạch Long Vĩ tại châu Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên (Bắc Việt), cũng gọi là bán đảo vì dãy núi đi từ lục địa ra biển về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc; có lẽ được mệnh danh theo địa thế giống như đuôi rồng. Xưa thuyền bè qua đây thường bị sóng gió.
(3) Đây cũng là một điểm nghi vấn vì tiểu sử tác giả không thấy đề cập việc công du sang Trung Quốc.
 
< Trước   Tiếp >