Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Mạn Hứng - Kỳ II

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Mạn Hứng - Kỳ II In
02/12/2006
Cửu vạn đoàn (1) phong ký tích tằng
Đương niên thác tỷ bắc minh bằng
Hư danh tự thán thành cơ đẩu
(2)
Hậu học thùy tương tác chuẩn thằng
Nhất phiến đan tâm chân hống hỏa
Thập niên thanh chức ngọc hồ băng
Ưu du thả phục ngôn dư hiếu
Phủ ngưỡng tùy nhân tạ bất năng.


Dịch Nghĩa:

Nhớ xưa từng có ý muốn cưỡi gió lên chín vạn dặm cao - Bây giờ toan tự sánh mình với chim bằng ở biển bắc - (Tự thẹn) hư danh (vô dụng) chẳng khác nào sao cơ sao đẩu - Kẻ học sau ai lại đem mình ra làm mức làm chuẩn - Một tấm lòng son sắt như lò lửa luyện kim đan - Mười năm phục vụ liêm khiết trong như bầu ngọc - lại bảo rằng ta ưa thanh nhàn - Còn như cúi mình theo người thì ta không có khả năng. Dịch Thơ: Mạn Hứng (2) Từng ước mơ bay chín vạn tầng Giờ mong biển bắc giống chim bằng Đáng than danh giả thành nia đấu Khó để người sau dựa mực cân Một tấm lòng son như thuốc luyện Mười năm chức sạch tựa bầu băng Thanh nhàn, ấy rõ điều ta thích Luồn cúi theo người ta chẳng vâng. Bản dịch của Lê Cao Phan Chú thích: (1) Cửu vạn đoàn: chín vạn dặm, do ngữ "bằng đoàn cửu vạn", chim bằng bay cao chín vạn dặm, ý nói rất cao xa. (2) Cơ đẩu: sao cơ (giống cái nia), sao đẩu (giống cái đấu). Kinh Thi có câu: Duy Nam hữu cơ, bất khả dĩ bá dương Duy Bắc hữu đẩu, bất khả dĩ ấp tửu tương. (Phương Nam có sao cơ (nia) không thể dùng sàng sảy được Phương Bắc có sao đẩu (đấu) không thể dùng chứa rượu được). Ý nói vô dụng.
 
< Trước   Tiếp >