Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Lâm Cảng* Dạ Bạc

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Lâm Cảng* Dạ Bạc In
30/09/2006
Cảng khẩu thính triều tạm hệ đao
Âm âm cách ngạn hưởng bồ lao
(1)
Thuyền song khách dạ tam canh vũ
Hải khúc thu phong thập trượng đào
Mạc ngoại hư danh thân thị ảo
Mộng trung phù tục sự kham phao
Nhất sinh tập khí hồn như tạc
Bất vị ky sầu tổn cựu hào.


Dịch nghĩa:

Đến cửa khẩu nghe thấy triều tạm buộc thuyền con - Văng vẳng bên kia bờ nghe tiếng chuông - Bên cửa thuyền khách mưa rơi suốt ba canh - Trong vịnh biển gió thu thổi dâng sóng lên cao mười trượng - Danh hảo bỏ ra ngoài, thân này cũng là ảo - Đời phù dung tục lụy trong giấc mộng đáng bỏ đi - Một đời vẫn giữ quen cái nết ngày trước - Chẳng phải vì mối sầu xa quê hương mà giảm chí khí cũ.

Dịch thơ:

Đêm Đậu Thuyền Tại Vũng Lâm

Cửa khẩu thuyền neo bởi sóng trào
Bờ xa chiều vắng, tiếng chuông gieo
Cạnh thuyền mưa vỗ ba canh suốt
Trước gió mòi dâng chục trượng cao
Đeo vỏ thân danh đều huyễn cả
Bỏ đời mộng tưởng đáng làm sao!
Trót quen nếp nghĩ khôn đường chữa
Đâu bởi ly hương giảm khí hào!


Chú thích:

* Lâm cảng: vũng Lâm, chỗ sông Thần phù, chảy qua xã Lâm Ngọc trước khi đổ ra biển (có lẽ do đấy mà mang tên Lâm cảng). Chỗ này có một con lạch ngày xưa Hồ Quý Ly cho đỗ đá lấp để chống giặc Minh, nay đã thành đất bằng, chỉ còn một cái đầm.

(1) Bồ lao: tên một giống thú ở biển vốn rất sợ cá kình (cá voi), hễ bị tấn công thì kêu rất lớn. Vì thế người ta thường mượn hình bồ lao đúc trên đầu chuông để chuông kêu lớn (?) khi đánh. Tác giả dùng bồ lao để chỉ cái chuông.
 
< Trước   Tiếp >