Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Họa Hương Tiên Sinh Vận Giản Chư Đồng Chí

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Họa Hương Tiên Sinh Vận Giản Chư Đồng Chí In
19/04/2006

Sầu lai đốt đốt (1) mạn thư không
Thiên địa vô cùng thán chuyển bồng
Thế sự hôi
(2) tâm đầu hướng bạch
Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng
Lâm huy nghĩ học minh dương phượng
(3)
Viễn hại chung vi tỵ đặc hồng
Luân lạc thiên nhai câu thị khách
Niên lai xuất xứ lược tương đồng


Dịch Nghĩa:

Chao ôi (cha cha) mối sầu đến viết lên đầy trời! - Khó (cho ta) là di chuyển như ngọn cỏ bồng trong trời đất vô biên này - Cuộc đời khiến lòng người nguội lạnh như tro tàn, tóc bạc dần - Thần sắc kém, mượn rượu để làm ửng đỏ lên - Nhìn ánh sáng muốn bắt chước chim phượng hót trong ánh dương - Rốt cuộc làm chim hồng tránh tên để xa nguy hại - (Chúng ta) đều là khách luân lạc ở chân trời - Lâu nay xuất hay xử cũng giống nhau.
 

Dịch Thơ:

Họa Thơ Của Hương Tiên Sinh Lưu Giản Các Đồng Chí

Sầu đến, ôi chao! Viết giữa trời!
Cánh bồng lưu lạc khắp đòi nơi
Chán chường thế sự sương pha tóc
Bồi dưỡng suy nhan, rượu thắm môi
Muốn ngợi trời xanh như phượng ấy
Đành xa tên độc tựa hồng thôi
Chân mây phiêu bạt phần lưu khách
Xuất, xử xưa nay vốn chuyện đời.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
(1) Đốt đốt: theo 4 chữ "Đốt đốt quái sự!! liên quan đến Ân Hạo có tiếng võ quan thanh cao người đời Tấn (Trung Quốc). Làm đô đốc, đánh giặc bại trận bị giáng chức nặng nhưng không hề tỏ lời oán hận, suốt ngày chỉ dùng ngón tay viết lên không mấy chữ trên, có nghĩa là "cha cha, chuyện lạ!".
(2) Bản Ức Trai Thi Tập phiên là khôi, nhưng chính gốc là chữ hôi, đi với tâm (hôi tâm: lòng mất hết hứng thú).
(3) Minh dương phụng: do chữ "phụng minh triêu dương" trong Kinh Thi nghĩa là chim phượng kêu đón ánh mặt trời buổi sáng. Đây ngụ ý chỉ người hiền tài đối trước thời buổi sáng sủa. Giả Nghị thời nhà Hán viết điếu văn cúng Khuất Nguyên (xem chú thích về Khuất Nguyên bài "Đoan Ngọ Nhật"), trong có câu:

Phượng hoàng tường vụ thiên nhẫn hề
Lâm huy tức nhi hạ chi.

(Phượng hoàng bay cao nghìn trượng
Thấy có ánh sáng thì đáp xuống)

ngụ ý người hiền tài chỉ có thể phục vụ một chế độ sáng suốt.

 
< Trước   Tiếp >