Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Họa Hữu Nhân Yên Hà Ngụ Hứng - Kỳ I

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Họa Hữu Nhân Yên Hà Ngụ Hứng - Kỳ I In
03/04/2006

Bồng lai Nhược thủy (1) yểu vô nhai
Tục cảnh đê hồi phát bán hoa
Vân ngoại cố cư không huệ trướng
Nguyệt trung thanh mộng nhiễu sơn gia
Tâm như dã hạc phi thiên tế
Tích tự chinh hồng
(2) đạp tuyết sa
Nham huyệt thê thân hà nhật thị
Thiên môn
(3) hồi thủ ngũ vân xa.

Dịch Nghĩa:

Cõi Bồng lai Nhược thủy ở nơi không bờ bến - Nhìn xuống trở lại cảnh tục thì tóc đã bạc hết nửa phần - Nhà cũ ở ngoài cõi mây (xa) treo bức màn huệ vắng vẻ - Trong ánh trăng giấc mộng nhẹ cứ lẩn quẩn ở cảnh nhà trong núi - Lòng như cánh hạc đồng nội bay xa (ngoài giới hạn trời) - Dấu chân (ta đi) như chim hồng đạp tuyết đó đây - Ngày nào mới được về nương thân nơi hang núi đá? - Quay đầu nhìn lại cung vua (cửa trời) thấy mây ngũ sắc xa.
 

Dịch Thơ:

Họa Bài Thơ "Yên Hà Ngụ Hứng" Của Bạn (1)

Non Bồng nước Nhược chẳng biên bờ
Cõi tục quay nhìn, tóc bạc phơ
Trướng huệ màn đơn treo chốn cũ
Trăng suông mộng nhẹ hướng quê nhà
Lòng như cánh hạc tung trời rộng
Dấu tựa chân hồng dẫm tuyết xa
Đợi mãi ngày về nương cảnh núi
Đế cung ơi, ngũ sắc mây mờ!


Chú thích:

(1) Bồng lai, Nhược thủy: núi tiên ở giữa biển Bột Hải (Trung Quốc) và biển nước yếu (nhược thủy) bao quanh núi đảo này. "Bồng lai Nhược thủy" thường được dùng trong thi văn để chỉ cảnh sung sướng xa ngoài cõi tục.

(2) Chinh hồng: tác giả tự ví mình như chim hồng di chuyển đạp tuyết khắp nơi, việc quan không cố định. Dựa ý câu thơ sau đây của Tô Đông Pha:

Nhân sinh đáo xứ tri hà tự
Ưng tự phi hồng đạp tuyết nê.

(Người ta đi đó đây chẳng biết từ đâu.
Chẳng khác nào chim hồng dẫm trên bùn tuyết).

(3) Thiên môn (cửa trời): đây ý nói chỗ cung vua, cũng như nói ngũ vân (chỗ mây năm sắc, hoặc chỗ có điềm lành).

 
< Trước   Tiếp >