Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Hải Khẩu Dạ Bạc Hữu Cảm - Kỳ I

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Hải Khẩu Dạ Bạc Hữu Cảm - Kỳ I In
03/04/2006

Hồ hải niên lai hứng vị lan
Càn khôn đáo xứ giác tâm khoan
Nhãn biên xuân sắc huân nhân túy
Chẩm thượng triều thanh nhập mộng hàn
Tuế nguyệt vô tình song mấn bạch
Quân thân tại niệm thốn tâm đan
Nhất sinh sự nghiệp thù kham tiếu
Doanh đắc phù danh lạc thế gian.


Dịch nghĩa:

Hứng hải hồ những năm lại đây chưa thấy tàn - Đến đâu trong trời đất cũng cảm thấy lòng khoan khoái ung dung - Sắc mùa xuân như xông vào mắt khiến ngây ngất - Thủy triều vỗ mạnh trên gối nghe lạnh lùng - Năm tháng qua không ngờ mái tóc đã bạc - Vẫn để dạ một lòng với vua và cha - Sự nghiệp một đời qua là đáng cười - Lãi chăng là được chút danh hão giữa thế gian.

Dịch thơ:

Đêm Đậu Thuyền Ở Cửa Biển (1)

Bao năm hồ hải, hứng hoài sinh
Bước khắp đất trời dạ nhẹ thênh
Xuân sắc bày tranh, nhìn đắm đuối
Triều âm vỗ gối, mộng yên lành
Vô tình tuế nguyệt tô đầu bạc
Nhất niệm quân thân giữ tấc thành
Sự nghiệp đời ta, cười chí phải
Lãi chăng ôi! Một chút phù danh...

 
< Trước   Tiếp >