Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Hạ Quy Lam Sơn* - Kỳ I

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Hạ Quy Lam Sơn* - Kỳ I In
22/03/2006

Quyền mưu bổn thị dụng trừ gian
Nhân nghĩa duy trì quốc thế an
Đài các
(1) hữu nhân nho tịch noãn
Biên thùy vô sự liễu doanh nhàn
Viễn phương ngọc bạch đồ vương hội
(2)
Trung quốc uy nghi đổ Hán quan (3)
Sóc tẩm (4) dĩ thanh kình lãng (5) tức
Nam châu vạn cổ cựu giang san.


Dịch nghĩa:

Quyền mưu vốn là để trừ gian - Nhân nghĩa giữ cho thế nước được yên - Chốn sang trọng có người (công hầu bá tử) tất chiếu nhà nho ấm - Nơi biên thùy không có việc thì doanh trại nhàn - Phương xa dâng ngọc và lụa, vẽ cảnh hội nhà vua - Trung quốc uy nghi được thấy lại quan nhà Hán (xây dựng tốt) - Yêu khí phương bắc đã dẹp xong, sóng gió loạn lạc đã lặng - Đất Nam châu vẫn giữ giang sơn muôn thuở.

Dịch thơ:

Mừng Về Lam Sơn (1)

Quyền mưu cốt để trừ gian
Dùng phương nhân nghĩa nước yên muôn đời
Chiếc nhà nho ấm tuyệt vời
Khi nơi đài các là nơi sum vầy
Biên thùy yên tĩnh đó đây
Trại binh tướng sĩ tháng ngày nhàn cư
Lụa là châu ngọc phương xa
Hiến dâng trong cảnh hởi hồ hội vua
Hán quan làm rạng cơ đồ
Dẹp xong bắc quái, kình ngư chẳng còn
Nam châu bền giữ giang san...


Chú thích:

* Lam Sơn: Làng Lam Sơn thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cũng là tên núi Lam Sơn, nơi Lê Lợi khởi binh đánh quân Minh. Bài này nói về Lê Lợi.

(1) Đài các: Lâu đài, chỉ các bậc công hầu khanh tướng. Câu này ý nói khi giới công hầu bá tử đoàn kết thì giới nhà nho được yên thân.

(2) Đồ vương hội: Bức họa đồ cảnh triều đình có chư hầu vào chầu. Vương hội là một thiên trong kinh Thượng Thư nói về Chu Công giúp Vũ vương dựng xong Tây Đô, đón cả man di vào chầu.

(3) Hán quan: tác giả mượn sử Trung Quốc, ý nói nước này thịnh nhất vào đời nhà Hán nhờ cai trị tốt.

(4) Sóc tẩm: khí yêu quái phương bắc, đây ngụ ý nạn xâm lăng từ phương Bắc.

(5) Kình lãng: Làn sóng cá kình, ám chỉ quân Minh hung bạo.

 
< Trước   Tiếp >