Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Hạ Nhật Mạn Thành - Kỳ I

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Hạ Nhật Mạn Thành - Kỳ I In
22/03/2006

Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên
Ly loạn như kim mệnh cẩu tuyền
Phù thế bách niên chân tự mộng
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên
Duy hữu cố sơn tâm vị đoạn
Hà thì kết ốc hướng mai biên.


Dịch Nghĩa:

Sản nghiệp cũ nhà truyền lại chỉ có tấm chiên xanh (1) - Ly loạn mà thân này tạm được toàn vẹn - Cuộc đời trăm năm bềnh bồng như giấc mộng - Muôn việc ở đời đều do lòng trời - Một bầu rượu trắng đủ tiêu niềm tục lụy - Nửa giường gió mát cũng đủ để ngủ trưa - Chí có núi quê là lòng luôn nhớ không dứt - Bao giờ mới được (về) cất nhà bên gốc mai?

Dịch Thơ:

Tản Mạn Ngày Hè (1)

Chăn xanh một tấm, của lưu nhà
Ly loạn thân này tạm vượt qua
Trôi nổi trăm năm đời mộng ảo
Nên hư vạn sự ý trời già
Rượu đầy hũ, tan cơn sầu muộn
Gió nửa giường, ngon giấc ngủ trưa
Duy có non quê là nhớ mãi
Chừng nao lều được cất bên hoa?


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:

(1) Ngụ ý sống hàn nho.

 
< Trước   Tiếp >