Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Châu Trung Ngẫu Thành - Kỳ III

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Châu Trung Ngẫu Thành - Kỳ III In
15/02/2006

Bội kiếm huề thư đảm khí thô
Hải sơn vạn lý phiến phàm cô
Đồ trung nhật nguyệt tam đông quá
Khách lý thân bằng nhất tự vô
Dị cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt
Biển châu trùng ức cựu giang hồ
Tứ phương tráng chí bình sinh hữu
Thử khứ ninh từ ngã bộc phô
(1)

Dịch Nghĩa:

Đeo kiếm mang sách mà khí đảm thấy còn thô sơ - Cánh buồm cô độc đi qua vạn dặm nước non (núi biển) - Lộ trình ngày đêm đã ba mùa đông rồi - Nơi đất khách bà con bạn bè chẳng có một chữ thư từ nào - Trước cảnh lạ thấy tháng năm trôi qua mà hoảng hốt - Con thuyền nhỏ nhớ biết bao chuyến giang hồ - (Đi khắp) bốn phương cũng đã có chí bình sinh - (Cho nên) dù kẻ tùy tùng lỡ ốm đau cũng chẳng ngại.

Dịch Thơ:

Đi Thuyền Cảm Tác ( III )

Kiếm, sách mang, nhưng khí chửa hào
Cánh buồm qua bể cả non cao
Đường đi nhật nguyệt ba đông trọn
Đất khách thân bằng chẳng chữ nào
Năm tháng trải, quê người hoảng hốt
Sông hồ đưa thuyền khách phiêu dao
Bốn phương sẵn chí bình sinh vững
Tôi tớ dù đau, cũng chẳng sao.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
(1) Kinh Thi có câu:

Ngã mã đồ hĩ!
Ngã bộc phô hĩ!
(Ý nói ngựa đau, đầy tớ ốm).

 
< Trước   Tiếp >