Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Châu Trung Ngẫu Thành - Kỳ II

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Châu Trung Ngẫu Thành - Kỳ II In
15/02/2006

Hải giác thiên nhai tứ ý ngao
Càn khôn đáo xứ phóng ngâm hào
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ
Thu phòng thừa hứng giá kình ngao
(1)
Du nhiên vạn sự vong tình hậu
Diệu lý chân khâm phó trọc giao.


Dịch Nghĩa:

Ta tha hồ đi ngao du góc biển chân trời - Trong trời đất đến đâu cũng phóng bút bình ngâm - (Nghe) ba câu hát ông chài trên hồ rộng - Và tiếng sáo chăn trâu dưới ánh trăng cao - Đêm thanh tựa vào không trung để xem vũ trụ - Ngọn gió thu thổi (như muốn) đưa ta cưỡi lưng kình ngao mà đi - Rồi sau khi lâng lâng, quên hết mọi sự - Lẽ mầu nhiệm là chịu giao phó tất cả cho chén rượu.

Dịch Thơ:

Đi Thuyền Cảm Tác ( II )

Chân trời góc biển bước khinh khinh
Khắp xứ đề thơ thỏa ý bình
Ngư phủ hò vang hồ khói thoảng
Mục đồng sáo dội cõi trăng thanh
Kề đêm vắng, ngắm xem trời đất
Ngỡ gió thu đưa cưỡi ngạc kình
Nhẹ nhõm tinh thần, quên thế sự
Nhiệm mầu sẵn có chất men quỳnh.


Bản dịch của Lê Cao Phan

Chú thích:
(1) Kình ngao: Kình (cá kình), ngao (một loài rùa lớn ở biển). Trong bản dịch thơ ghi ngạc kình (cá ngạc cá kình) vì lý do niêm luật.

 
< Trước   Tiếp >