Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm arrow Thu Nguyệt Ngẫu Thành

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Thu Nguyệt Ngẫu Thành In
22/09/2007
U trai thụy khởi độc trầm ngâm
Án thượng hương tiêu tịnh khách tâm
Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến
Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên câm
Nho phong lãnh đạm thì tình bạc
Thánh vực ưu du đạo vị thâm
Độc bãi quần thư vô cá sự
Lão mai song bạn lý dao cầm.


Dịch Nghĩa:

Ngủ dậy trong phòng vắng trầm ngâm một mình - Trên án hương trầm cháy lụn xống sạch lòng người - Trong cõi yên lặng kinh sợ trời đất sinh vạn biến cố - Ngày tháng trong cảnh thanh nhàn đáng giá nghìn vàng - Thói nhà nho lãnh đạm, tình đời cũng bạc bẽo - Cõi Thánh ta rong chơi, mùi đạo sâu đậm - Xem hết cả sách cũng chẳng thấy có việc gì - Bên cửa sổ có cây mai già, ngồi gảy đàn nạm ngọc dao. Dịch Thơ:

Dưới Trăng Thu Tình Cờ Thành Thơ

Trầm ngâm tỉnh dậy trong phòng vắng
Xông sạch lòng bên án lụn hương
Vốn sợ đất trời sinh vạn biến
Mừng yên nhàn hạ giá nghìn vàng
Nho phong lãnh đậm đời đen bạc
Đạo thánh nhuần thâm bước nhẹ nhàng
Sách đọc bao pho điều lạ hiếm
Ngắm mai kề cửa dạo cung đàn.
 
< Trước   Tiếp >