Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tác phẩm
Hạ Tiệp - Kỳ IV In
22/03/2006

Khi thiên võng thượng vị thiên cao
Thiên võng khôi khôi cánh mạc đào
Hộ ngoại trùng sơn không thiết hiểm
Lâm gian thê điểu bất quy sào
Man khê lộ viễn vu loan ngự
Ngọc trướng thâm mưu xuất hổ thao
Tứ hải chỉ kim câu thiếp tĩnh
Dự tri hậu dật bổn tiên lao.


Dịch Nghĩa:

Dối Trời lừa vua rồi bảo rằng Trời cao - Lưới Trời lồng lộng khó mà trốn thoát - Núi non trùng điệp dựng ngay trước cửa cũng chẳng được gì - Chim ở ngay trong rừng còn không về tổ được - Khe núi gây khó khăn cho đường xe kiệu loan - Từ trong trướng ngọc đã có mưu lược xuất quân - Bốn bể từ nay sẽ yên tĩnh - Biết trước rằng muốn sau được nhàn tức trước phải nhọc.

Đọc tiếp...
 
Hạ Tiệp - Kỳ III In
22/03/2006

Thánh triều nhu viễn mẫn hôn ngu
Nại nhĩ vô tri tự vẫn khu
Lũy thế cừu thâm lân cảnh oán
Khi thiên tội đại quỷ thần tru
Mạc tương tiền thế ban kim đại
Bất tác trung thần hiệu nghịch tù
Vị báo hậu lai phiên trấn giả
Chinh luân phúc triệt tại tiền đồ.


Dịch Nghĩa:

Thánh triều vỗ về người xa, thương hại kẻ ngu dốt - Sao các người chẳng biết lại tự hại thân? - Thù oán gây quá nhiều đời, chung quanh đều ta thán - Khinh mạn trời là tội lớn quỷ thần không tha - Chớ lấy việc đời trước mà níu kéo việc đời nay - Không chịu làm trung thần, lại làm kẻ phản nghịch - Để báo cho kẻ đến phiên trấn sau này biết - Cái vết xe đổ ở đường trước kia.

Đọc tiếp...
 
Hạ Tiệp - Kỳ II In
22/03/2006

Gian thần tặc tử tội nan dung
Đáo để chung đầu hiến võng trung
Cùng nhưỡng khởi kham diên suyễn tức
Đại đình ưng dĩ tấu phu công
Giác thanh vạn lý khê sơn nguyệt
Kỳ cước thiên nham thảo mộc phong
Tứ hải vĩnh thanh tòng thử thỉ
Phù tang
(1) tảo biện quải thiên cung.

Dịch Nghĩa:

Bầy tôi làm giặc khó dung tha - Chung cuộc rồi cũng sa vào lưới - Đất cũng chẳng lẽ để chúng toi thóp mãi - Cho nên triều đình đã báo tin thắng trận lớn - Tiếng tù và vang lên muôn dặm dậy ánh trăng khe núi - Bóng cờ cùng cây cối lay trong gió khoảng nghìn non - Từ nay bốn bề sẽ yên lặng mãi - Cây cung trời sớm mắc trên cây phù tang.

Đọc tiếp...
 
Hạ Tiệp - Kỳ I In
22/03/2006

Xuẩn nhĩ man tù cảm khấu biên
Tích hung nẫm ác dĩ đa niên
Cửu trùng tuấn niệm linh hà tục
Vạn lý loan dư mạo chướng yên
Sơn thú dĩ văn thu Ngụy Bác
(1)
Thần Khuê (2) hựu kiến khắc Yên Nhiên (3)
Tùng kim tứ hải xa thư (4) nhất
Thạnh đức phong công vạn cổ tiền.


Dịch Nghĩa:

Bọn man di ngu xuẩn sao dám quấy nhiễu biên thùy! - Đã nhiều năm tích hung dồn ác - Triều đình sáng suốt vốn thương lề thói của dân ở miền xa - Nên kiệu loan vẫn đi đến nơi sơn lam chướng khí - Nghe tin quân đồn thú đã thu được miền Ngụy Bác - Lại được biết đất Yên Nhiên cũng đã khắc sao Thần Khuê (ghi công vua, triều đình) - Từ nay các khuôn khổ xe cộ và chữ viết sẽ thống nhất - Công đức này lớn lao xưa trước không thể sánh kịp.

Đọc tiếp...
 
Hạ Quy Lam Sơn - Kỳ II In
22/03/2006

Ức tích Lam Sơn (1) ngoạn vũ kinh
Đương thời chí dĩ tại thương sinh
Nghĩa kỳ nhất hướng trung nguyên chỉ
Miếu toán
(2) tiên tri đại sự thành
Nguyệt xuế nhật thành
(3) quy đức hóa
Hủy thường chùy kế
(4) thức uy thanh
Nhất chung đại định hà thần tốc
Giáp tẩy cung nang lạc thái bình.


Dịch nghĩa:

Nhớ xưa ở đất Lam Sơn xem sách vở (chiến thuật, chiến lược) - Bấy giờ cũng đã vì dân đen rồi - Cờ nghĩa một khi đã hướng về trung nguyên - Việc bói toán ở tổ miếu đã cho biết trước sự thành công - Từ chỗ xa xôi hẻo lánh (hang mặt trăng, thành mặt trời) dân cũng đã hóa theo đức - Dân sơn cước (áo cỏ, tóc chùy) cũng biết uy danh - Một cuộc dấy binh mà bình định sao nhanh thế! - Hãy tẩy áo giáp, cho cung vào nang để hưởng thái bình.
 

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 64 - 72 / 83