Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tác phẩm
Ký Hữu - Kỳ I In
19/04/2006

Loạn hậu thân bằng lạc diệp không
Thiên biên thư tín đoạn thu hồng
Cố viên quy mộng tam canh vũ
Lữ xá ngâm hoài tứ bích cùng*
Đỗ lão
(1) hà tằng vong Vị Bắc (2)
Quản Ninh (3) do tự khách Liêu Đông
Việt Trung
(4) cố cựu như tương vấn
Vị đạo sinh nhai tự chuyển bồng.


Dịch nghĩa:

Sau loạn lạc bà con bạn bè thưa thớt như lá rụng - Bên trời vắng bóng chim hồng mùa thu đưa thư - Suốt ba canh mưa ta mộng về vườn cũ - Ngâm thơ trong quán khách, tiếng dế rộn bốn phía tường - Đỗ lão có bao giờ quên bờ bắc sông Vị? - Quản Ninh còn tự mình làm trú khách Liêu Đông - Giá có ai ở đất Việt Trung xưa hỏi thăm - Xin hãy nói lý do sự sống đổi dời mãi như cỏ bồng.
 

Đọc tiếp...
 
Ký Cữu Dị Trai Trần Công In
19/04/2006

Binh dư thân thích bán ly linh
Vạn từ tàn khu ngẫu nhất sinh
Vãng sự không thành Hòe quốc
(1) mộng
Biệt liên
(2) thùy tả Vị dương (3) tình
Bất lai tự nghĩ đồng Vương Thức
(4)
Tỵ loạn chung đương học Quản Ninh (5)
Dục vấn tương tư sầu biệt xứ
Cô trai phong vũ dạ tam canh.


Dịch Nghĩa:

Sau chiến tranh bà con bị điêu linh hết phân nửa - Cả vạn lần suýt chết, may còn thân này sống sót - Việc xưa cũ thành như giấc mộng xứ Hòe - Xa nhau thương nhớ, ai tả được mối tình Vị Dương? - Không đến được, tưởng cũng giống như Vương Thức - Chung qui, nên bắt chước Quản Ninh đi tị loạn - Muốn tự hỏi lại mối sầu tương tư của mình - Trong lòng cô quạnh, (bên ngoài) mưa gió suốt ba canh.
 

Đọc tiếp...
 
Hý Đề In
19/04/2006

Nhàn lai vô sự bất thanh nga
Trần ngoại phong lưu tự nhất gia
Khuê bích thiên trùng khai điệp biến
Pha lê vạn khoảnh dạng tình ba
Quản huyền tào tạp lâm biên điểu
La ỷ phương phân ổ lý hoa
Nhãn để nhất thời thi liệu phú
Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa.


Dịch Nghĩa:

Lúc nhàn thì không có việc (đề tài) gì là không ngâm vịnh - Ta tự mình có lấy một cảnh nhà phong lưu ngoài cõi trần tục - Núi sáng như vạn khoảnh pha lê - Chim ven rừng ca hát ồn ào nghe như nhạc đàn sáo - Hoa bên hàng giậu thơm đẹp như lụa là - Trước (trong đáy) mắt đã cho ta tài liệu làm thơ trong một lúc - Người đời có lắm kẻ được như kẻ ngâm thơ này chăng?

Đọc tiếp...
 
Họa Hương Tiên Sinh Vận Giản Chư Đồng Chí In
19/04/2006

Sầu lai đốt đốt (1) mạn thư không
Thiên địa vô cùng thán chuyển bồng
Thế sự hôi
(2) tâm đầu hướng bạch
Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng
Lâm huy nghĩ học minh dương phượng
(3)
Viễn hại chung vi tỵ đặc hồng
Luân lạc thiên nhai câu thị khách
Niên lai xuất xứ lược tương đồng


Dịch Nghĩa:

Chao ôi (cha cha) mối sầu đến viết lên đầy trời! - Khó (cho ta) là di chuyển như ngọn cỏ bồng trong trời đất vô biên này - Cuộc đời khiến lòng người nguội lạnh như tro tàn, tóc bạc dần - Thần sắc kém, mượn rượu để làm ửng đỏ lên - Nhìn ánh sáng muốn bắt chước chim phượng hót trong ánh dương - Rốt cuộc làm chim hồng tránh tên để xa nguy hại - (Chúng ta) đều là khách luân lạc ở chân trời - Lâu nay xuất hay xử cũng giống nhau.
 

Đọc tiếp...
 
Họa Hữu Nhân Yên Hà Ngụ Hứng - Kỳ III In
19/04/2006

Mao ốc (1) tam gian dã thủy nhai
Thiếu niên bác lạc cựu phân hoa
Đắc an phận xứ nhưng tùy
(2) phận
Vị xuất gia
(3) thì thả trú gia
Hạm lý vân sơn vô sủng nhục
Thành trung hiên miện
(4) tổng trần sa
Cát ông
(5) nhất khứ kim thiên tải
Đơn táo hàn yên tuế nguyệt xa.


Dịch Nghĩa:

Ba gian nhà cỏ ở bờ nước trong đồng nội - Buổi thiếu niên đã tránh được (bỏ rơi) cảnh sống phồn hoa - Được chỗ yên phận thì cứ yên phận - Chưa đến lúc xuất gia (phò việc nước) thì cứ phải ở nhà - Trong cửa nhìn ra mây núi không thấy vinh nhục nữa - Xe cộ áo mão trong thành thảy đều là cát bụi cả - Cát Ông đã ra đi đến nay là nghìn năm rồi - Bếp luyện linh đơn đã tàn tro lạnh khói bao nhiêu năm tháng xa xưa.

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 55 - 63 / 83