Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tác phẩm
Quá Lãnh In
06/02/2007
Tiền cương nhật lạc mã hôi đồi
Hành tận Mai quan bất kiến mai
Giáp đạo thiên tùng xanh hán (1) lập
Duyên vân nhất lộ phách sơn khai
Trường An (2) nhật cận liêu thư mục
Cố quốc thiên diêu trọng cảm hoài
Đường tướng (3) nhất tùng thông thử đạo
Bách tri kim kỷ bách niên lai.

Dịch Nghĩa:

Ở dốc núi phía trước mặt trời đã lặn, ngựa đã nhọc - Đi đến (cửa ải) Mai quan mà chẳng thấy có mai - Sát đường nghìn cây tùng (vươn lên) chống giải ngân hà - Gần cõi mây một con đường xẻ núi mà đi - Mặt trời đã xuống (kinh đô) Trường An, khiến tầm mắt tạm được thư thái - Xa bầu trời cố quốc lòng nặng cảm hoài khi tướng nhà Đường mở con đường này - Đến nay chẳng biết đã mấy trăm năm rồi.
Đọc tiếp...
 
Quá Hải In
06/02/2007
Bát tận nhàn sầu độc ỷ bồng
Thủy quang diểu diểu tứ hà cùng
Tùng Lâm (1) địa xích cương Nam Bắc
Long Vĩ (2) sơn hoành hạn yếu xung
Nghĩa khí tảo không thiên chướng vụ
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong
Biển châu tiện ngã triều thiên khách (3)
Trực giá kình nghê khóa hải Đông.

Dịch Nghĩa:

Gác bên mọi sầu muộn, một mình ta tựa mạn thuyền - Ánh nước mênh mông khó tả sao cho hết ý - Rừng tùng mở ra ranh giới chia Nam Bắc - Núi Long Vĩ chặn ngay chỗ hiểm yếu - Lòng nghĩa khí quét sạch mây mù - Chí anh hùng gọi gió thổi căng nửa cánh buồm - Thuyền con mừng ta làm khách đi chầu Thiên khuyết (Triều đình Trung Quốc) - Cưỡi cá kình vượt biển Đông.
Đọc tiếp...
 
Quan Hải* In
06/02/2007
Trang mộc trùng trùng hải lãng tiền
Trầm giang thiết tỏa diệc đồ nhiên
Phúc châu thủy tín dân do thủy (1)
Thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên
Họa phúc hữu môi phi nhất nhật
Anh hùng di hận kỷ thiên niên
Càn khôn kim cổ vô cùng ý
Khước tại Thương Lang
(2) viễn thụ yên.

Dịch nghĩa:

Cọc gỗ lớp lớp trồng trước sóng biển - Xích sắt cũng được trầm dưới nước để phong tỏa như thế - Thuyền có bị lật mới biết rằng dân chẳng khác gì nước - Cậy vào địa thế hiểm trở cũng khó bằng mệnh trời - Họa phúc đều có duyên do, đâu phải chỉ một ngày - Anh hùng để lại mối hận nghìn năm - Xưa nay ý trời đất thì vô cùng tận - Lui về chốn cây cỏ mây trời ở đất Thương Lang xa xôi.
Đọc tiếp...
 
Quan Duyệt Thủy Trận In
06/02/2007
Bắc hải đương niên dĩ lục kình (1)
Yến an do lự cật nhung binh
Tinh kỳ y nỉ liên vân ảnh
Bề cổ huyên điền động địa thanh
Vạn giáp diệu sương tỳ hổ
(2) túc
Thiên sưu bố trận quán nga
(3) hành
Thánh tâm dục dữ dân hưu tức
Văn trị
(4) chung tu trí thái bình.

Dịch Nghĩa:

Biển bắc năm ấy đã diệt cá kình - Yên ổn vẫn còn phải lo luyện binh - Cờ xí bay phấp phới liền với bóng mây - Trống trận nhiều làm huyên náo rung động cả đất - Muôn binh giáp sáng ngời dưới sương, quân dõng mãnh (như loài tỳ, hổ) - Nghìn thuyền dàn trận thành hàng (như chim quán, chim nga) - Lòng Thánh muốn cùng dân nghỉ ngơi - Rốt cuộc nên xây dựng thái bình bằng văn trị.
Đọc tiếp...
 
Oan Thán* In
06/02/2007
Phù tục thăng trầm ngũ thập niên
Cố sơn tuyền thạch phụ tình duyên
Hư danh thực họa thù kham tiếu
Chúng báng cô trung tuyệt khả liên
Số hữu nan đào tri thị mệnh
Văn (1) như vị táng dã quan thiên
Ngục trung độc bối
(2) không tao nhục
Kim khuyết hà do đạt thốn tiên.


Dịch Nghĩa:

Nổi chìm trong cảnh phù tục đã năm mươi năm - Đành phụ với khe đá núi cũ - Danh hư mà họa thực, thật đáng buồn cười - Chúng nhạo kẻ trung thành đơn độc thật đáng thương hại - Khó chạy khỏi số trời, biết là có mạng - Nền văn cũng chưa mai một nhờ trời - Trong ngục xem lưng tờ giấy, thật là nhục nhã - Làm sao đạt được tờ giấy (khiếu oan) đến cửa khuyết vàng (cung vua)?
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 28 - 36 / 83