Menu Content/Inhalt
Trang chủ arrow Tác phẩm

Chọn mẫu trang

madeyourweb
Tác phẩm
Tức Sự In
20/07/2007
Lấy biều phú quí đuổi biều nhàn,
Có kẻ thì chê, có kẻ khen.
Chốn ở trải gian lều lá,
Mùa qua chằm bức ao sen.
Hoa còn để động lam đất,
Cửa một đường cài lướt then.
Ai thấy rằng cười là thế thái,
Ghê thế biến bạc làm đen.
Đọc tiếp...
 
Tức Hứng In
20/07/2007
Lãm Thúy đình (1) đông trúc mãn lâm
Sài môn trú tảo tịnh âm âm
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí
Đình biên mộc lạc thức thu thâm
Ngọ song thụy tỉnh hồn vô mị
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm.
(2)
Đọc tiếp...
 
Tống Tăng Đạo Khiêm Quy Sơn In
20/07/2007
Ký tằng giảng học thập dư niên
Kim hựu tương phùng nhất dạ miên
Thả hỷ mộng trung phao tục sự
Cánh tầm thạch thượng thoại tiền duyên
Minh triêu Linh Phố (1) hoàn phi tích (2)
Hà nhật Côn Sơn (3) cộng thính tuyền
Lão khứ cuồng ngôn hưu quái ngã
Lâm kỳ ngã điệc thượng thừa thiền.
Đọc tiếp...
 
Tặng Khổng, Nhan, Mạnh* Tam Thị Tử Tôn Giáo Thụ Thái Bình In
20/07/2007
Nhân sinh thập lự cửu thường quai
Thạnh thế thùy tri hữu khí tài
Pha lão (1) tích tằng Đam Nhĩ khứ
Trường Canh
(2) diệc hướng Dạ Lang lai
Văn Chương tự cổ đa vi lụy
Thi tửu tùng kim thả cố hoài
Hội đãi kim kê
(3) khai xá nhật
Ngũ vân
(4) thâm xứ đổ Bồng Lai (5)
Đọc tiếp...
 
Tặng Hữu Nhân In
20/07/2007
Bần bệnh dư lân nhữ
Sơ cuồng nhữ tự dư
Đồng vi thiên lý khách
Câu độc sổ hàng thư
Hồ lạc (1) tri hà dụng
Thê trì lượng hữu dư
Tha niên Nhị khê (2) ước
Đoản lạp hà xuân sừ.
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 19 - 27 / 83